Home >> 알림마당 >> 구인/구직
  구인
 

 

    

법무법인 한강 공증 경력직 직원 채용합니다

    

채용완료

    

법무법인 한강에서 함께할 공증직원을 모집합니다.

    

    

사무

    

정규직

    

공증업무

    

면접 후 결정

    

서울 강남구 테헤란로 8길 8 홍은빌딩 4층 법무법인 한강

    

    

남 0 명 | 여 0 명

    

경력

    

고졸이상

    

    

이력서 및 자기소개서

    

서류전형 후 개별면접

    

채용시까지

    

    

법무법인 한강

    

    

02-556-3100

    

02-6907-3150

    

hangang3100@naver.com

    

서울 강남구 테헤란로 8길 8 홍은빌딩 4층 법무법인 한강

    

   구직